top of page

Vi tar personlig integritet på allvar

Användaravtal

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. Eftersom det också är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi hur det hela hänger ihop i detta användaravtal.

Om du inte längre vill att vi ska lagra uppgifter om dig behöver du kontakta oss och begära att vi avslutar ditt medlemskap.

Vi använder oss av följande tjänster och det är även till dessa vi skickar vidare er information, se nedan för beskrivning av respektive tjänst och vad de används till:

  • Laget.se för att ta närvaro samt samla information om våra medlemmar så som adress och telefonnummer på ett ställe.

  • ABF (Arbetarnas bildningsförbund) för att ni som medlemmar ska vara försäkrade.

  • Billogram för att skicka ut era fakturor.

  • Ung Teaterscen För att ta del av deras stöd och kurser som samarbetspartner.

Klicka på de olika knapparna för att komma till respektive partners hemsida där ni kan läsa om hur de hanterar era personuppgifter.

Vad lagrar vi?
Vi lagrar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedata och IP-adresser. I vissa enskilda fall kan du behöva ange ytterligare uppgifter, exempelvis för att delta i en tävling eller närvara på ett evenemang.

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar.

I vilka syften lagrar vi personuppgifter?
För att du ska kunna använda våra tjänster behöver vi lagra uppgifter om dig i vår användardatabas. Uppgifterna används i första hand för att identifiera dig som person, spara personliga inställningar och för att vi ska kunna kontakta dig.

Din e-postadress används för utskick av information och nyheter.

Säkerhet och personlig integritet
Vi tar personlig integritet på största allvar och följer en tydlig integritetspolicy. Det innebär att e-postadresser, IP-adresser och annan känslig information behandlas med sekretess.

Vi arbetar löpande med att upprätthålla god säkerhet och vidtar regelmässigt åtgärder för att förhindra dataintrång. Om vi mot förmodan skulle drabbas av intrång kommer vi att upplysa dig om detta samt kontakta polis och tillsynsmyndigheter.

Användaruppgifter hanteras enbart av styrelse godkända administratörer.

Cookies och tjänsteleverantörer
Denna webbplats använder cookies. Det kan liknas vid en textfil som webbservern ber om att få lagra på din dator. Cookies gör det möjligt att spara personliga inställningar så att dessa inte behöver anges på nytt vid nästa besök på webbplatsen. Dessutom används de för att samla in statistik, exempelvis typ av webbläsare, antalet besök och vilka sidor som besöktes.

Cookies används också av våra tjänsteleverantörer, som alla uppfyller kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR.

Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies för att analysera hur webbplatsen används.

Det går att stänga av eller begränsa webbplatsens användning av cookies genom att justera inställningarna i webbläsaren. Med cookies avstängda upphör vissa av webbplatsens funktioner att fungera.

Dina rättigheter
Dina användaruppgifter lagras hos oss så länge du väljer att vara medlem, men du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade. Du kan också begära att få en kopia av dina användaruppgifter.

GDPR hos våra partners

bottom of page