top of page

Anmälan till teatergrupp

Tack för din anmälan

Vi tar personlig integritet på allvar

 

Användaravtal

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. Eftersom det också är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi hur det hela hänger ihop i detta användaravtal.

Om du inte längre vill att vi ska lagra uppgifter om dig behöver du kontakta oss och begära att vi avslutar ditt medlemskap.

Vi använder oss av följande tjänster och det är även till dessa vi skickar vidare er information, se nedan för beskrivning av respektive tjänst och vad de används till:

  • Laget.se för att ta närvaro samt samla information om våra medlemmar så som adress och telefonnummer på ett ställe.

  • ABF (Arbetarnas bildningsförbund) för att ni som medlemmar ska vara försäkrade.

  • Billogram för att skicka ut era fakturor.

Tack för din anmälan

bottom of page